ZBIORY AMBITNYCH ZADAŃ REKRUTACYJNYCH – HTML, CSS, JS I REACT